Håndværk og design

I faget Håndværk & Design er formålet at eleverne tilegner sig håndværksmæssige teknikker inden for forskellige faglige områder. Eleverne skal derudover opnå en viden om forskellige designprocesser.

Raagelund Efterskole 4754 Copy

Indhold

I Håndværk & Design vil undervisningen bestå af både en praktisk og en teoretisk del. Der arbejdes i den teoretiske del med forskellige designprocesser herunder skitser, projektering, teori om materialernes opbygning, anvendelsesmuligheder samt basis værktøjskendskab , herunder også sikkerhed.

Raagelund Efterskole 5068 Copy

Metode

Arbejdet med de enkelte emner kan være individuelle samt i grupper. Den håndværksmæssige del vil foregå mest i træværkstedet samt andre egnede lokale til mindre opgaver inden for faget. Af eksempler på emner i faget kan nævnes: hylder , beholder, grøn sløjd, fremstilling af kniv, læderarbejde, metalarbejde, emaljearbejde og intro til trædejning. Faget er lærerstyret, dvs. at der arbejdes med bundne opgaver, hvor eleverne selv vælger design og materialer inden for givne rammer. I den sidste del af skoleåret vil der være en afsluttende opgave, der bedømmes af en ekstern censor.

Raagelund Efterskole 4520 Copy

Evaluering

Faget er obligatorisk for elever på 8. årgang og evalueres med en praktisk prøve i juni 2021.

Raagelund Efterskole 4673 Copy

Se mere på Facebook og Instagram