Raagelund Efterskole 4506 Copy

Afgangsprøver

Skolen tilbyder Folkeskoles Prøver efter 9. klasse (FP9) i alle fag og 10. klasse (FP10) i dansk, matematik og engelsk.

På Rågelund Efterskole sigter vi efter, at alle går herfra med en afgangsprøve. Vi afvikler fuld prøve i både FP9 og FP10. Vi tilbyder målrettet hjælp til unge med ordblindhed og/eller læse-/skrive-vanskeligheder.

Hvis man har en ordblindetest, kan man benytte hjælpemidler til prøverne, samt få udvidet tid. Har man ikke en ordblindetest, opfordrer vi til at få lavet én. I særlige tilfælde tilbyder vi også at afvikle ordblindetest på skolen.

Vi arbejder på at give de unge de bedste faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en afgangsprøve og samtidigt få en succesoplevelse. Her på Rågelund vil du møde andre unge med læse-/skrive-vanskeligeheder og sammen med vores kompetence lærer arbejde frem mod både de skriftlige og de mundtlige prøver som er indeholdt i hhv. FP9 og FP10.

Raagelund Efterskole 4800 Copy
Raagelund Efterskole 4803 Copy