Cross & Værksted

Eleverne skal gennem reparation og vedligeholdelse af skolens og egne maskiner udvikle viden om og færdigheder i at kunne lave fejlfinding, simple reparationer, samt forstå maskinen/motorens opbygning.

Eleverne skal også køre cross, for her igennem at overskride grænser og opbygge en større tro på egne evner, og en større tro på sig selv.

Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at erhverve sig praktiske færdigheder og viden om motorkøretøjers konstruktion, virkemåde og hensigtsmæssige behandling samt køreteknik på crossbanen.

Mandag og onsdag: Cross

Torsdag: Værksted

Raagelund Efterskole 4915 Copy

Kropsbevidsthed og teknik

Køretøjer med forbrændingsmotorer er fast del at de flestes hverdag, og derfor er det vigtigt at kende til opbygning vedligeholdelse, samt de konsekvenser der er ved brug af disse, herunder miljø belastning, samt energiressourcer.

Det konkrete arbejde med maskinerne, skal være med til at øge den enkeltes bevidsthed omkring hvordan med man bruger forskellige værktøjer korrekt, samt være medvirkende til at den enkelte elev vil have større muligheder for selv at kunne vedligeholde eget materiel.

Undervisningen skal i høj grad også være med til at give eleverne større forståelse for teknikken, samt en bedre kropsbevidsthed, større selvværd og stærkere selvtillid.

Raagelund Efterskole 4890 Copy

Hvad laver vi i Cross & Værksted?

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem vedligeholdelse på værkstedet, og kørsel på maskinerne. På værkstedet vil der blive undervist i i 2-taktsmotorer, princippet i karburatorer og brændstofindsprøjtninger, samt kendskab til forskellige drivmidler smøringssystemer, tændingssystemer, gearinger, kraftoverføringer, styretøj, bremser og elektriske anlæg.

Undervisningen vil bære præg af differentiering da eleverne har vidt forskellige erfaringer både cross og værksted. Vi kører på vores egen cross-bane, som ligger lige ved skolen. Værkstedet er ligeledes beliggende i skolens bygninger.

Raagelund Efterskole 4899 Copy