Krea

Fordi alle mennesker rummer kreativitet, den skal bare findes frem, og have rammer til at udfolde sig i.

Raagelund Efterskole 5068 Copy

Hvorfor vælge krea?

Fordi det at udtrykke sig kreativt giver balance i udviklingen af et helt menneske. Fordi kreativitet er et spejl på det indre, og derfor kan være en forløsende måde at udtrykke følelser og stemninger, og alt hvad vores indre univers rummer.

Raagelund Efterskole 5091 Copy

Hvad laver vi i Krea?

Der arbejdes individuelt, så der bliver taget udgangspunkt i, at hver især bliver mødt, der hvor man er. Så de ting, der arbejdes med, udspringer af enge tanker og ideer, og der arbejdes derudfra i gensidig inspiration og sparring, således at der skabes mulighed for at få kontakt med og få fat i sit eget personlige kreative udtryk.

Der arbejdes også med plads til ro og fordybelse, på den måde, at en stund i eftertænksomhed kan give plads til at ideer opstår. Der arbejdes intuitivt og det er processen, der vægtes. En idé/tanke opstår, arbejdet begynder og skabelsen sker undervejs. Der arbejdes med bevidstgørelse af egne og andres kompetencer, og opmuntres til at inspirere og hjælpe hinanden, og der opstår af den vej ofte et naturligt samarbejde.

Raagelund Efterskole 5084 Copy