Raagelund Efterskole 4351 Copy

Om skolen

Skolen henvender sig til normaltbegavede unge og har et samlet undervisningstilbud til unge i alderen 14 til 18 år med dyslexi eller læse- og staveproblemer.

Skolen lægger vægt på et lille og trygt skolemiljø. Der er plads til 94 elever. Der tilbydes to- og tremandsværelser på 5 bo-afdelinger.

Vi vil noget med det vi står for

Efterskolens særlige pædagogiske tilbud består af undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og hverdagens almindelige omgang og uformelle samvær eleverne imellem – og mellem elever og personale.

Undervisningen og de forskellige former for samvær, som skaber efterskolens hverdagsliv, har som formål at bidrage til, at

  • eleverne bliver klogere på, hvad det vil sige at være et selvbestemmende menneske – altså LIVSOPLYSNING
  • være en aktiv del af kulturelle fællesskaber – altså FOLKELIG OPLYSNING
  • være en medbestemmende borger i demokratiske fællesskaber – altså DEMOKRATISK DANNELSE
Raagelund Efterskole 4776 Copy
Raagelund Efterskole 4730 Copy

Se mere på Facebook og Instagram