Raagelund Efterskole 4550 Copy (1)

Værdigrundlag

Vi lægger vægt på, at eleverne oplever tryghed i et overskueligt miljø, for at de gennem dialog og samvær kan udvikle sig både fagligt og menneskeligt.

Skolens værdigrundlag

Vi lægger vægt på, at eleverne lærer at tage ansvar for eget liv og medansvar for andres liv, og at de oplever glæden og udfordringen ved et forpligtende fællesskab. Vi anser det for væsentligt, at den enkelte elev, gennem positive oplevelser og succeser, får øget sin tro på egne evner og muligheder, og derigennem får øget sin livsglæde. Derved mener vi også, at elevernes evne og vilje til samarbejde og respekt for sig selv og andre mennesker bliver større.

Raagelund Efterskole 4531 Copy
Raagelund Efterskole 4322 Copy