Håndværk og design

I Håndværk og Design kommer du til at prøve kræfter med forskellige håndværk. Det kan være læderarbejde, emalje på kobber, korsstings-broderi, snitning i frisk træ, træarbejde, (det kan være en lampe , en hylde eller lign. du kan bruge på dit værelse).

Om du er nybegynder eller kender en masse håndværk er du velkommen. Det eneste det kræver er at du har lyst til at bruge dine hænder, og din kreativitet.

Raagelund Efterskole 4754 Copy

Indhold

I Håndværk & Design vil undervisningen bestå af både en praktisk og en teoretisk del. Der arbejdes i den teoretiske del med forskellige designprocesser herunder skitser, projektering, teori om materialernes opbygning, anvendelsesmuligheder samt basis værktøjskendskab , herunder også sikkerhed.

Raagelund Efterskole 5068 Copy

Metode

Vi kører kortere forløb, hvor der fokuseres på et bestemt håndværk, og du bliver præsenteret for en opgave der en kombination krav fra læreren og ideer og kreativitet fra dig. Herefter vil der være en kreativ proces, efterfulgt af det praktiske arbejde i værkstedet. Afslutningsvis gennemgår vi de produkter der er lavet på holdet, og der vil blive en lille udstilling, eller der vil blive taget billeder til skolens sociale medier.

Håndværk