Håndværk og Design

I valgfaget Håndværk og Design er formålet at eleverne tilegner sig håndværksmæssige teknikker inden for forskellige faglige områder. 

Raagelund Efterskole 4754 Copy

Indhold

I Håndværk og Design vil undervisningen bestå af både en praktisk og en teoretisk del. Der arbejdes i den teoretiske del med forskellige designprocesser herunder skitser, projektering, teori om materialernes opbygning, anvendelsesmuligheder samt basis værktøjskendskab , herunder også sikkerhed.

Raagelund Efterskole 5068 Copy

Metode

Arbejdet med de enkelte emner kan være individuelle samt i grupper. Den håndværksmæssige del vil foregå mest i træværkstedet samt andre egnede lokale til mindre opgaver inden for faget. Af eksempler på emner i faget kan nævnes: hylder , beholder, grøn sløjd, fremstilling af kniv, læderarbejde, metalarbejde, emaljearbejde og intro til trædejning. Faget er lærerstyret, dvs. at der arbejdes med bundne opgaver, hvor eleverne selv vælger design og materialer inden for givne rammer. I den sidste del af skoleåret vil der være en afsluttende opgave, der bedømmes af en ekstern censor.

Håndværk