Billedkunst

Eleverne skal gennem sit arbejde med bundne og selvdefinerede opgaver i faget udvikle viden om udvalgte materialer og metoder inden for billedkunst. Undervejs præsenteres eleverne som inspiration for udvalgte billedkunstners arbejde. Målet er at eleven får erfaring med feltets metoder og tekniker og med at skabe med egne hænder, og herigennem opnår en indsigt i fagområdet og de glæder der herigennem kan opstå. De gode oplevelser skal sigte mod at styrke elevens opfattelse af sig selv og selvtillid.

Raagelund Efterskole 5077 Copy

Hvorfor

Eleverne skal i billedkunst stifte bekendtskab med billedkunstens rolle som middel til personligt udtryk, men også med billedkunstens rolle og funktion i samfundet.

For at gøre eleven mere selvstændig, og hermed klar til de krav der vil blive stillet til eleven i eks. ungdomsuddannelser, vil opgaverne gradvist blive mere og mere elevstyret.

Raagelund Efterskole 5091 Copy

Hvordan

Undervisningsforløbet vil veksle mellem bundne opgaver og frie opgaver. Undervisningen vil desuden være en vekslen mellem elevernes eget arbejde med deres projekter og lærerens oplæg om forskellige arbejdsmetoder, materialer og kunsthistoriske emner.

Raagelund Efterskole 4552 Copy

Se mere på Facebook og Instagram