Løb

I et samfund hvor rigtig mange mennesker har stillesiddende arbejde, meget transport foregår pr. bil etc., vil rigtig mange mennesker have et behov for at dyrke motion i deres fritid. Det er vigtigt at give vores elever en tilvænning, og et godt forhold til daglig motion og glæden ved at røre sig.

Raagelund Efterskole 5198 Copy

Hvorfor

Faget vil oplyse om, og skabe interesse for, det hele menneske trænings- og ernæringsmæssigt. Via teori og praksis vil faget skabe en bevidstgørelse af eleverne selv som individ. Skabe engagement hos eleverne for herigennem at få dem til aktivt at deltage i alle fagets facetter. Den enkelte elev skal udfordres, så han/hun overskrider og flytter sine grænser.

Raagelund Efterskole 5138 Copy

Hvordan

Teoretisk undervisning i ernæring og sundhed suppleret med dialog om emnerne. Løbetræning på forskellige distancer og underlag, på landevej, på grus, i skov etc. Træne frem mod at gennemføre motionsløb på 5- 42,195 km.

Raagelund Efterskole 5107 Copy

Evaluering

Evaluering foregår ved individuelle samtaler, hvorigennem den enkelte elev vil blive bevidstgjort om, hvor og hvordan han/hun har udviklet sig. Endvidere vil der være løbetests i starten af perioden og ligeledes ved slutningen. Coopers 12 min. test og Bip-test.

Raagelund Efterskole 5100 Copy

Se mere på Facebook og Instagram