89Px5jwoml

Valgfag

I vores tilbud af valgfag forsøger vi bedst muligt at have så bredt et udvalg som muligt. Der skal være fag, der appellerer til både drenge og piger inden for sport, teknik og værksted og de mere kreative fag.

Vi har helt sikkert et valgfag der passer til dig

Alle elever vælger fire fag ad gangen, og efter et halvt år skiftes der til fire nye. På den måde skaber vi en alsidig undervisning, hvor eleverne prøver lidt af hvert.

Vi har ikke alle fag på en gang, men vælger ud efter udbud og efterspørgsel på den pågældende årgang.

Valgfagsdage

Hvad
Vi har en valgfagsdag på Rågelund Efterskole for at give vores elever en mulighed for at fordybe sig i et specielt valgfag, hvor deres hovedinteresse måtte være.

Hvorfor
Vi har valgt at give tid til fordybelse, til forskel fra almindelige undervisningsdage, hvor den manglende tid tit ufrivilligt kommer i fokus, hos både elever og lærere. Fordybelsen finder vi vigtigt dels for at lærer faget bedre at kende, og dels for at være en modvirkning til tidens zappementalitet. Gode præstationer og gode produkter kan være medvirkende til at give vores elever et bedre selvbillede, som igen giver et bedre resultat i de fag vores målgruppe af elever generelt har vanskeligheder med.

Hvordan
Vi afholder i skoleåret tre valgfagsdage, hvor eleverne selv har mulighed for at vælge værksted for hele dagen. Faglærerne, som eleverne kender, underviser i fag eleverne kender i større eller mindre grad, hvilket er medvirkende til at en fordybelse kan finde sted.

Evaluering
Efter dagens undervisning vil der blive evalueret på de enkelte valghold.

P4vsjrzxeb

"jeg fandt ud af at jeg kunne meget mere end jeg troede"

Mikkel Hansen

L6ipjkub8m
Nxnrgqacrn

Se mere på Facebook og Instagram