Raagelund Efterskole 4506 Copy

Afgangsprøver

Skolen tilbyder Folkeskoles Prøver efter 9. klasse (FP9) i alle fag og 10. klasse (FP10) i dansk, matematik og engelsk.

De unge, som kommer på Rågelund Efterskole, har – på trods af almindelig skolegang og intellektuel udvikling inden for normalområdet – specifikke læse-/staveproblemer og som følge deraf ofte andre faglige udfordringer. Derfor kan der være elever, der grundet disse faglige vanskeligheder, skal fritages for at gå til prøve. En sådan fritagelse, som gives af forstanderen, vil ske efter aftale med eleven, forældrene og lærerne. Elever, der går til prøve her på skolen, har mulighed for at anvende diverse hjælpemidler under prøverne, f.eks. AppWriter For de elever, der fritages for afgangsprøve i et eller flere fag, vil der i stedet blive tilrettelagt en evaluering på anden vis.

Raagelund Efterskole 4800 Copy
Raagelund Efterskole 4803 Copy