Bomstærk

Formålet med undervisning i Bomstærk er at stimulere elevernes glæde og lyst til fysisk aktivitet. Der søges at videreudvikle elevernes idrætslige færdigheder og kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.

Raagelund Efterskole 5063 Copy

Hvorfor

Undervisningen skal være med til at fremme elevernes viden omkring fysisk sundhed og kropskultur, give eleverne en oplevelse af fysisk velvære og give mulighed for at se sammenhængen mellem fysisk aktivitet og livskvalitet. Undervisningen har fokus på at arbejde med at øge elevernes kropsbevidsthed, styrketræning for hele kroppen samt reducere stress og løsne op for spændinger. Eleverne skal opnå en forståelse for livslang fysisk aktivitet samt hjælpe med eleverne med at opnå øget selvværd.

Raagelund Efterskole 5124 Copy

Hvordan

Eleverne skal i undervisningen arbejde med styrketræning for hele kroppen – herunder primært de store muskelgrupper. Det gøres bl.a. ved at bruge redskaber som er vægtstænger med skiver og egen kropsvægt. Undervejs bliver eleverne guided igennem teknik og øvelser, som skal sørge for at de opnår det maksimale udbytte af træning samt for at undgå skader. Undervisningen foregår som en vekslen mellem instruktion, vejledning og coaching. Eleverne inddrages i de forskellige øvelser, så hver enkel elev oplever en individuel udvikling samtidig med, at de får en forståelse for, hvordan det individuelle skal kombineres med det fælles.

Raagelund Efterskole 5115 Copy

Evaluering

Evaluering foretages ved løbende dialog med eleverne og en skriftlig udtalelse i slutningen af året.

Raagelund Efterskole 5065 Copy

Se mere på Facebook og Instagram