Hest

Med valgfaget hest får eleven fornøjelsen ved omgangen med hestene og eleven lærer at omgås heste på en fornuftig og respektfuld måde. Eleverne lærer at strigle og sadle hesten, sadel, hovedtøj og andet udstyrs betegnelser.

Hest Udskift

Hvorfor

Målsætningen er, at vi gerne vil arbejde med det grundlæggende i hovedsaligt dressuren og eventuelt springningen med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau. Vi vil, når eleven har den fornødne viden og kunnen, ride i naturen. At omgås heste, giver ro i sindet, bedre overblik, øget følsomhed, øget tålmodighed, selvindsigt og en forøget kommunikationsevne. Samtidig bliver balancen trænet og fysikken forbedret, ydermere får selvtilliden et positivt løft.

Hest2 Udskift

Hvordan

Vi er på rideskolen en gang om ugen, hvor man er to om at dele hest.

Raagelund Efterskole 4547 Copy

Evaluering

Sker løbende igennem samtale med eleverne før, under og efter, dels for at afklare forventninger til kommende forløb, og dels for at afklare hvad eleverne har fået ud af forløbet.

  • Er du blevet mere tryg ved omgangen af heste
  • Har du ridemæssigt udviklet dig
  • Har du fået større viden angående hestens røgt og pleje, udstyr og vedligehold
Raagelund Efterskole 4684 Copy

Se mere på Facebook og Instagram