Cross

Eleverne skal gennem reparation og vedligeholdelse af skolens og egne maskiner udvikle viden om og færdigheder i at kunne lave fejlfinding, simple reparationer, samt forstå maskinen/motorens opbygning. Eleverne skal også kører cross, for her igennem at overskride grænser og opbygge en større tro på egne evner, og en større tro på sig selv. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at erhverve sig praktiske færdigheder og viden om motorkøretøjers konstruktion, virkemåde og hensigtsmæssige behandling samt køreteknik på crossbanen.

Raagelund Efterskole 4915 Copy

Hvorfor

Køretøjer med forbrændingsmotorer er fast del at de flestes hverdag, og derfor er det vigtigt at kende til opbygning vedligeholdelse, samt de konsekvenser der er ved brug af disse, herunder miljø belastning, samt energiresurser. Det konkrete arbejde med maskinerne, skal være med til at øge den enkeltes bevidsthed omkring hvordan med man bruger forskellige værktøjer korrekt, samt være medvirkende til at den enkelte elev vil have større muligheder for selv at kunne vedligeholde eget materiel. Undervisningen skal i høj grad også være med til at give eleverne større selvværd og selvtillid.

Raagelund Efterskole 4890 Copy

Hvordan

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem vedligeholdelse på værkstedet, og kørsel på maskinerne. På værkstedet vil der blive undervist i i 2-taktsmotorer, princippet i karburatorer og brændstofindsprøjtninger, samt kendskab til forskellige drivmidler smøringssystemer, tændingssystemer, gearinger, kraftoverføringer, styretøj, bremser og elektriske anlæg Undervisningen vil bære præg af differentiering da eleverne har vidt forskellige erfaringer med dette fag.

Raagelund Efterskole 4899 Copy

Evaluering

Evaluering vil ske løbende igennem samtale med eleverne før, under og efter, dels for at afklare forventninger til kommende forløb, og dels for at afklare hvad eleverne har fået ud af forløbet.

Raagelund Efterskole 4960 Copy

Se mere på Facebook og Instagram