Lektiehjælp

Formålet med at tilbyde lektiehjælp i dansk- og engelsk er, at den enkelte elev får mulighed for at forbedre grammatik, mundtlighed, ordforråd og styrke sine læse- og skrivekundskaber.

Raagelund Efterskole 4851 Copy

Hvorfor

Der lægges vægt på at den enkelte elev får større selvtillid, så de samtidig med at de forbedrer deres standpunkt i dansk og engelsk, samt nemmere kan overskue og strukturere lektier og tilegne sig gode studievaner og strategier.

Raagelund Efterskole 4860 Copy

Hvordan

Undervisningsformen i lektiehjælp i dansk og engelsk tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger og dennes lektier. Eleven vil have mulighed for, sammen med læreren, at lægge en overskuelig plan for det faglige arbejde. Det være sig for eksempel skriftlige afleveringer, grammatisk overblik, analyse og fortolkning af diverse tekster samt gennemgang af de forskellige litterære perioder. IT inddrages i undervisningen, især med fokus på brugen af CD-Ord/Into Words og disses funktioner. Ydermere vil der være fokus på andre former for læse- og skriveteknologi eksempelvis smartphones og tale til tekst.

Raagelund Efterskole 4828 Copy

Evaluering

Evaluering foregår ved samtaler, hvorigennem eleverne vil blive bevidstgjort om, hvor og hvordan de har udviklet sig.

Raagelund Efterskole 4806 Copy

Se mere på Facebook og Instagram