Håndarbejde

Eleverne skal gennem bundne og selvdefinerede opgaver udvikle viden om og færdigheder i at kunne skabe forskellige typer tekstiler, nogle af funktionel, andre af dekorative eller af udtryksmæssig art. Eleverne skal skabe med deres hænder, og herigennem opnå en indsigt i en række af håndarbejdets facetter. Gode oplevelser i arbejdet med fagfeltet kan være med til at styrke elevens selvtillid og selvopfattelse.

Raagelund Efterskole 5084 Copy

Hvorfor

Eleverne skal i håndarbejde stifte bekendtskab med håndarbejdets rolle som middel til personligt udtryk, men også med tekstilers betydning i et historiske og samfundsmæssigt perspektiv. For at gøre eleven mere selvstændig, og hermed klar til de krav der vil blive stillet til eleven i eks. ungdomsuddannelser, vil opgaverne gradvist blive mere og mere elevstyret.

Raagelund Efterskole 5075 Copy

Hvordan

Undervisningsforløbet vil veksle mellem bundne opgaver og frie opgaver. Undervisningen vil desuden være en vekslen mellem elevernes eget arbejde med deres projekter og lærerens oplæg om forskellige arbejdsmetoder, materialer og kulturhistoriske emner.

Raagelund Efterskole 4754 Copy

Evaluering

Evaluering vil ske løbende igennem samtale med eleverne før, under og efter et forløb, dels for at afklare forventninger til kommende forløb, og dels for at afklare hvad eleverne har fået ud af forløbet.

Raagelund Efterskole 5091 Copy

Se mere på Facebook og Instagram