Bushcraft

I bushcraft skal eleverne stifte bekendtskab med det simple lejrliv i skolens skov. Undervisningen vil omfatte bl.a.:

  • Skabe en primitiv lejr, og madlavning over åben ild
  • Lære at bygge med forhåndenværende midler, vedligeholdelse af udstyr, samt kniv og økselære incl. slibning
  • Holdet skal også ud på en dagsvandring
  • Forløbet afsluttes med en overnatning i primitiv lejr
Raagelund Efterskole 4399 Copy

Hvorfor

Bushcraft er som fag en mulighed for at have tid i naturen hvor eleverne kun skal forholde sig til simple ting. Det kan være at starte et bål, etablere læ med en presenning, eller gå en lang tur. Elevernes hverdag er præget af at skulle tage stilling til mange ting hele tiden via de sociale medier. Alt dette tager jeg fra dem, da telefonen ikke er velkommen. Den ro der opstår når man kun skal forholde sig til en ting, skulle gerne give eleverne en oplevelse at være mere tilstede i nuet, en evne der på vej ud. De forskellige aktiviteter skal også være med til at øge deres selvtillid og tro på egen evner. Endeligt skal eleverne skal lærer at begå sig i naturen, uden det påvirker naturen negativt, samtidigt med at de lærer at forberede sig så oplevelsen er nogenlunde komfortabelt.

Raagelund Efterskole 4391 Copy

Hvordan

Elever skal med skolens skov som udgangspunkt skabe en primitiv lejr, og lave mad over åben ild. Lære at bygge med forhåndenværende midler, vedligeholdelse af udstyr, samt kniv og økselære incl. slibning. Holdet skal også ud på en dagsvandring. Forløbet afsluttes med en overnatning i primitiv lejr. Undervisningen vil veksle mellem teamwork opgaver og mere traditionel undervisning i færdigheder.

Raagelund Efterskole 4393 Copy

Evaluering

Evalueringen vil til dels ske løbende mundtligt, og til sidst i forløbet vil deres evner blive evalueret i den overnatning der er afslutning på forløbet.

Raagelund Efterskole 4398 Copy

Se mere på Facebook og Instagram